مته کبالتدار مخصوص سوراخکاری استیل HSSE و HSSCO برند ماکیناتاکیم (MAKINA TAKIM)

مته کبالتدار مخصوص استیل برند ماکیناتاکیم